Úvod

Vítejte na stránkách Kosmetický Ráj. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Tento dokument popisuje, jaké informace shromažďujeme od uživatelů našich služeb, proč je shromažďujeme a jak s nimi následně nakládáme. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré informace, které jsme o vás schopni získat během vaší návštěvy na našich webových stránkách.

Při návštěvě našeho webu můžeme shromažďovat informace, jako je vaše IP adresa, informace o prohlížeči, operačním systému, časové zóně a cookies. Vyplněním jakéhokoliv formuláře na našem webu nám poskytujete určité osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, které používáme pro komunikaci s vámi a zajištění požadovaných služeb.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Záleží nám na tom, aby byly vaše osobní údaje chráněny v souladu s platnými právními předpisy, především s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které jsou absolutně nezbytné pro poskytování našich služeb, a zpracováváme je s nejvyšší možnou mírou diskrétnosti a bezpečnosti.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. Zajistíme, aby byly vaše údaje chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo poškozením. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Sběr a využití informací

Na našem webu zpracováváme informace, které nám sami poskytnete například při vyplňování formulářů, a informace, které automaticky shromažďujeme o vaší návštěvě stránky. Tyto informace používáme pro zlepšení kvality našich služeb, personalizaci obsahu a reklam a pro analytické účely. S vaším souhlasem mohou být vaše údaje využity také pro přímý marketing našich produktů a služeb.

Informace shromažďované na našich stránkách jsou zpracovávány s největším ohledem na vaše soukromí. Nejsme nikdy sdílíme s třetími stranami pro jejich marketingové účely bez vašeho explicitního souhlasu.

Práva subjektu údajů

V souladu s GDPR máte právo: požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu nebo vymazání, požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte pocit, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

K realizaci těchto práv nebo v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat majitelku webu, Kristýnu Novotnou, na adresu Údolní 53, 602 00 Brno-Střed, Česká republika, nebo na email [email protected].