Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Kosmetický Ráj se zavazuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků. Tato zásada ochrany osobních údajů popisuje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké máte možnosti ohledně vašich údajů. Sbíráme osobní údaje, aby nám pomohly dodávat, vylepšovat a přizpůsobovat naše produkty a služby. Tyto údaje mohou zahrnovat, ale neomezují se na, vaše jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním v souladu s touto zásadou. Respektujeme vaše právo na soukromí a zavazujeme se chránit bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů. Zavazujeme se, že vaše údaje budeme zpracovávat legálně, spravedlivě, transparentně a pouze pro specifické, výslovně uvedené a legitimní účely.

Práva subjektu údajů

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte několik práv, co se týče vašich osobních údajů, včetně práva na přístup, opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, námitky proti zpracování a portabilitu údajů. K uplatnění těchto práv, nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailovou adresu [email protected]. Pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje nařízení o ochraně údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.